Grip biedt begeleiding aan kinderen, jongeren, gezinnen en volwassenen. De oplossing die Grip aanreikt is de HEFT methodiek die bij elk probleem de mogelijkheid biedt om een passende oplossing te vinden. Onze begeleiders hebben de tools om dit toe te passen doordat zij getraind zijn om de creatieve potentie van mensen in kaart te brengen. Grip brengt de persoonlijkheidskenmerken als bijvoorbeeld openheid voor nieuwe ervaringen, onzekerheidstolerantie en de reikwijdte van associatieve netwerken in kaart. Deze kenmerken zorgen voor indicatoren die de mate waarin de individu de potentie bezit om mee te denken en te willen veranderen.

Grip heeft 3 bakens die wij tijdens onze interventie willen voorkomen:

Iemand acht zichzelf niet meer in staat om zelfstandig of met behulp van de directe omgeving de mogelijkheden te onderzoeken voor een andere manier van leven. Men kan niet meer voldoen aan de eisen en verwachtingen die aan hen gesteld worden, omdat de focus ligt op het probleem.

Het betreft de omgang met verschillende soorten voortdurende stressoren, zoals werkloosheid, echtscheiding, pijn of oorlog. De ervaring is dat men de kennis en vaardigheden mist om de eigen mogelijkheden en/of oplossingen te hanteren.

wordt zo bepaald door de geringe scala aan oplossingen en mogelijkheden, zodoende dat men de greep op (een deel van) het leven verliest.

HEFT methode voor meer grip

Door de wensen, behoeften en ook idealen in kaart te brengen komt er een unieke context naar voren die voor iemand werkt. Dit kan enorm bepalend zijn voor de groei van het individu. Voor mensen zijn kracht, intentie en welbevinden in elke situatie verschillen. Het is de taak van onze professionals om dit samen met onze cliënten te onderzoeken en hen te helpen hier grip op te krijgen. De mogelijkheden zijn hierin eindeloos. Onze professionals werken met cliënten die allemaal een unieke combinatie van situatie en hulpvragen hebben, waar niet één antwoord op bestaat. Dezelfde professionals verkennen elke dag opnieuw de verschillende mogelijkheden. Hierin leggen we de creatieve eigenschappen, divergent denken en de cognitieve flexibiliteit van zowel professional als cliënt vast.

Na het bieden van handvatten komen we in de fase van het zorgen voor evenwicht. Om geleidelijk tot een verbetering van dit evenwicht te komen doen we aantal dingen. Zo werken we aan het verminderen van negatieve gedachten en het denken in mogelijkheden bij de cliënt. Dit zorgt geleidelijk voor evenwicht bij de ander. Door het registreren van deze gedachten tijdens onze interventies kunnen we een planning maken die effectief is het gaat om sociale steun en het aanleren van sociale interactie. Verder denken we tijdens deze interventies met de cliënt na over welke sociale cognitieve trainingsaspecten nodig zijn om de negatieve spiraal te doorbreken. Dit draagt uiteindelijk bij de verbetering van het evenwicht en het bereiken van een andere focus.

Het focus proces is de fase waarin verandering en acceptatie voor een nieuwe inzichten moeten zorgen. In deze fase wordt er bewust geïnvesteerd in de kwaliteit van relaties met onder andere familie, vrienden en een nieuw netwerk. De focus fase gebruiken we als het ware als springplank om gezonde behoeften te behouden. Hierdoor kunnen we wensen en idealen van een ander gerichter inzetten. Ons rol is nu gericht op aanmoediging om de eigen focus vorm te geven en kritisch te kijken naar het kunnen van de ander.

Het op eigen benen staan komt in deze fase langzaam op gang. Het vertrouwen van de cliënt en van de professional is op een niveau waarin zelfstandigheid een realiteit is. Volledige zelfstandig leven is echter niet voor alle cliënten weggelegd. In dit geval trachten wij een leven te realiseren dat optimaal is afgestemd op zorg- en veiligheidsbehoeften. Dit geheel binnen de grenzen en wensen van de cliënt.