Persoonlijke benadering is van groot belang in de zorg.

Grip werkt onderzoekgericht, zodat de doelen van de jongere en verzorgers centraal staan. Dit begint met een goede match tussen de jeugdige en hulpverlener. Samen zoeken we naar de beste oplossing.

Tijdens de begeleiding kijken we samen met de jeugdige op welke manier ondersteuning kan worden geboden, naar wat er aan de hand is, wat er nodig is en waar de mogelijkheden liggen.

Begeleiding

De begeleiding kan thuis zijn, op onze locatie, of op de plek die iemand fijn vindt bij hem of bij haar in de buurt. Met aandacht voor de persoonlijke situatie bekijken we samen welke ondersteuning en hulp nodig en passend is. Je spreekt samen met de begeleider af op welke gebieden je graag wilt ontwikkelen en hoe vaak hier ondersteuning bij nodig is. Dit kan ook meerdere keren per dag zijn.

Met onze begeleiding zorgen wij voor evenwicht en stabiliteit in iemands dagelijks leven. Zo kan hij of zij weer meedoen in de maatschappij, zelfvertrouwen terug winnen en meer regie over het eigen leven krijgen.

Grip biedt zorg aan kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar die ondersteuning nodig hebben in de thuissituatie, op school of elders. Onze ambitie is om elke jeugdige volwaardig te laten deelnemen in onze samenleving.

Grip is er voor jeugdigen van 4 tot 18 jaar die thuis of elders wonen. We bieden zorg in de door u gewenste omgeving. Dit kan thuis zijn, op school, werk, sportclub of gewoon bij ons op kantoor.

Onze zorg is 7 dagen per week toegankelijk voor iedereen, ongeacht achtergrond of problematiek.
De reden tot ondersteuning is zeer divers. Sommige jeugdigen hebben een maatje nodig, anderen intensieve begeleiding in de thuis- of schoolsituatie. We werken samen met diverse organisaties zoals het wijkteam, Veilig Thuis, voogd, huisartsen etc.  Dit doen we samen en in overleg met betrokkene(n).

In een intakegesprek wordt er naast een kennismaking, samen met de jeugdige en verzorgers een plan van aanpak opgesteld. Hierin staan niet de problemen centraal, maar de hulpvragen. We maken samen afspraken om naar een doel(en) toe te werken.

Op basis van het plan kijken we binnen het team naar begeleiders die het beste aansluiten bij de jeugdige en het gezin. Deze gaat zo snel mogelijk aan de slag om de gestelde doelen te behalen.

Tussentijds evalueren we om te bespreken hoe de aanpak werkt en hoe we verbeteringen kunnen doorvoeren. Deze gesprekken worden gevoerd op een locatie die aansluit bij de wensen van de jeugdige of verzorgers. De vorm van het gesprek is afhankelijk van de hulpvraag en wens van zowel de jeugdige als de verzorgers. De één heeft een maatje nodig, de andere intensieve begeleiding in de thuis- of schoolsituatie waar gedragsproblematiek kan worden voorkomen.

Specialisme

De begeleiders van Grip Group zijn gespecialiseerd in:

 • Gedragsproblematiek
 • Opstandig gedrag, ODD
 • Autisme: Klassiek, Asperger en PDD-NOS
 • Concentratieproblematiek: ADHD, ADD
 • Hechtingsproblematiek
 • Licht verstandelijke beperking
 • Opvoedondersteuning
 • Ondersteuning op school, werk en vrijetijdsbesteding
 • Verslaving

Aanbod

 • Eén-op-één begeleiding (thuis, school, stage, werk, sportvereniging of elders)
 • Opvoedondersteuning en advies aan verzorgers
 • Gesprekken met het gezin / systeem.
 • (Weerbaarheids)training
 • Groepsgesprekken
 • Psycho-educatie
 • Huiswerkbegeleiding
 • Sporten