Wanneer kinderen betrokken zijn bij een (v)echtscheiding, kan dit soms betekenen dat ouders niet goed in staat zijn om samen de verantwoordelijkheid voor hun kind(eren) te dragen en ze tussen wal en schip vallen. Kinderen hebben recht op contact met hun ouders, recht om een band op te kunnen bouwen met de uitwonende ouder en recht om zelf een eigen beeld te kunnen vormen van de uitwonende ouder.

GRIP helpt in die situaties met begeleide omgang. GRIP biedt zowel korte als langdurige vormen van begeleide omgang. Doel van onze begeleide omgang is om het contact tussen de ouder(s) en met het kind te herstellen. Het creëren van zowel contactmogelijkheden (je kind zien) als contactherstel (een band onderhouden). Met een goed plan wordt toegewerkt naar een situatie waarbij de ouders weer zelfstandig met elkaar en de kinderen kunnen omgaan.