Grip Group beschikt over een beleidsverklaring conform ISO9001:2015. Indien u hier interesse in heeft is deze opvraagbaar via info@gripgroup.nl.

De begeleiders van Grip Group zijn geregistreerd bij SKJ.