Wie is Grip Group?

Grip biedt ondersteuning bij het meer verkrijgen van grip bij wonen, dagbesteding, werk, sociale contacten, persoonlijke verzorging, geestelijk en lichamelijk welzijn, financiën en administratie.

Wij bieden begeleiding aan huis, bij ons op kantoor of op een ander gewenste locatie. Samen met iemand onderzoeken wij een route passende ondersteuning, zodat we weer met vertrouwen naar de toekomst kijken. De kern van onze eigen grip is om samen met iemand een constructie maken van mogelijkheden door niet de problemen te benoemen en/of de nadruk hierop te leggen.

Missie en visie

De visie van Grip Group is samen met de cliënt construeren van mogelijkheden door niet de problemen te benoemen en/of de nadruk hierop te leggen. In één zin uitgedrukt is grip een methodische en gestructureerde manier van ondersteuning van de cliënt zodat deze in staat is om zelf te bepalen waar haar of zijn mogelijkheden liggen, een andere kijk ontwikkeld, om zich bewust te worden van de eigen interne en externe problemen en zelf de oplossingen concreet en in detail weet te formuleren.

Onze missie vertaalt zich dat men het vermogen krijgt om op eigen wijze en samen met mensen uit de sociale context op te bouwen naar een meer gewenste situatie.  Ook het ontwikkelen van algemene vaardigheden die helpen om drempels of problemen in de toekomst het hoofd te bieden, zijn onderdeel van deze missie.

Wij vinden het belangrijk dat iemand zelf leert te bepalen waar haar of zijn mogelijkheden liggen en een andere kijk daarop weet te ontwikkelen om zich bewust te worden van zijn/haar interne en externe problemen. Door deze gedragsverandering leert iemand zelf de oplossingen te formuleren. Dit zetten we samen uit in acties.

Begrip en aansluiting

Iedere situatie vraagt om een andere benadering. Een goede match tussen cliënt en hulpverlener vinden wij belangrijk. Daarom besteed Grip voldoende aandacht aan het vinden van een hulpverlener die optimaal aansluit. Met iemand stellen wij een plan op waarbij wij als basis starten met de eigen wensen, behoeften en idealen. Dit zorgt weer voor structuur en overzicht. Ons doel is om iemand te helpen om de eigen vermogen tot een keuze van mogelijkheden zodanig te herstellen, dat iemand in staat is om op eigen wijze en/of samen met mensen uit hun sociale context te bouwen naar een meer gewenste situatie. Grip wil hiermee ook dat iemand zijn algemene vaardigheden ontwikkeld, zodat men in de toekomst ook andere obstakels zelf kan oplossen.

Specialismen Grip Group

Het grip team bestaat uit professionals die straat,-wijk,- en stadsgericht ambulant grip bieden. Dit betekent dat onze professionals werken zonder de belemmering van grenzen binnen een bepaald gebied. Grip is gespecialiseerd in het bieden van grip aan mensen met complexe zorgvragen op het gebied van psychiatrie, verslaving, autisme, schizofrenie, borderline, forensische problematiek, psychotische kwetsbaarheid en andere psychische problemen. Hierbij werken wij samen met de sociale omgeving en breiden we het netwerk voor iemand uit .