Een (echt)scheiding met kinderen is een ingrijpend proces, dat veel emoties oproept. De (echt)scheiding zelf is één van de moeilijkste fasen in het proces. Deze verloopt vaak moeizaam en gecompliceerd. Aan de ene kant ben je allebei zeer emotioneel en maak je elkaar verwijten. Misschien voer je zelfs strijd. Aan de andere kant moeten er belangrijke afspraken gemaakt worden.

GRIP kan hierbij helpen met ondersteunen en bemiddelen. Bij de (echt)scheiding beëindig je je rol van levenspartners, maar niet je rol als ouderpaar. Het is belangrijk dat beide ouders zich verdiepen in de gevolgen van echtscheiding voor kinderen en dat je je realiseert dat je altijd beiden de ouders van je kinderen blijft.