Jeugdigen

De begeleiding is gericht op jeugdigen tussen 0 en 23 jaar waarbij sprake is van problemen op verschillende leefgebieden. Bij de jeugdige kan er sprake zijn van een psychiatrische en/of een lichte verstandelijke beperking, gedrags- of persoonlijkheidsproblematiek en/of drugs,- of alcoholgebruik. Binnen deze begeleiding wordt er een flexibel arrangement gebouwd met dagelijks geplande en ongeplande ondersteuning. Dit kan 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Gezinnen

Wanneer de problemen binnen het gezin zo groot zijn dat er een mogelijkheid op uithuisplaatsing bestaat of dat de uithuisplaatsing al heeft plaats gevonden, dan bestaat de mogelijkheid om Grip ondersteuning voor gezinnen in te zetten. Een team professionals brengt de stabiliteit en veiligheid weer terug in een gezin, zodat uithuisplaatsing kan worden voorkomen of eventuele terugplaatsingen hun doorgang kunnen vinden.

Volwassenen

De begeleiding voor volwassenen wordt uitgevoerd door een vast team. Je ontvangt in je eigen woning intensieve begeleiding en in noodgevallen kun je 24 uur per dag een beroep doen op de begeleiding. De begeleiding kan preventief worden ingezet om opschaling naar zwaardere hulp te voorkomen.